Asset Publisher Asset Publisher

« Back

StreetWise (NL)

STREETWISE (NL)

 

Efficiënte regie van 'last mile' logistiek 
 
 
(Duration 09/2016 - 08/2018 /// FundingMkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) (NL) )Achtergrond

Streetwise is de werktitel van het R&D samenwerkingsproject dat wordt uitgevoerd tussen Almende en Populus Business Development uit Amsterdam, en waar naar verwachting een gezamenljke onderneming uit zal voortvloeien.

Het Streetwise project komt voort uit de zeer grote groei die de laatste jaren plaatsvindt in de fijnmazige distributie, met name de (pakket)distributie naar huishoudens. Het project beoogt de problematiek die dit met zich meebrengt op te lossen en tegelijkertijd economische waarde te creëren. Deze groei is vooral het gevolg van de verschuiving van het koopgedrag van consumenten, met name naar online aankopen. Omdat online aankopen meestal thuisbezorgd moeten worden, is er een intensieve nieuwe verkeersstroom van pakketbezorgers ontstaan in woonwijken, met bijhorende veiligheids-, bereikbaarheids- en duurzaamheidsvraagstukken. Deze verkeersstromen zijn veel groter dan noodzakelijk vanwege gebrek aan samenwerking en synchronisatie: te veel pakketvervoerders rijden met deels lege wagens en pakketten moeten vaak meer dan ééns worden aangeboden omdat consumenten overdag vaak niet thuis zijn.


Doel

Het Streetwise project beoogt pakketvervoerders, webwinkels, lokale "last mile' vervoerders en consumenten met elkaar te verbinden door middel van een online platform en mobiele applicaties (apps). Deze apps maken voor de consument de logistiek van alle inkomende pakketjes inzichtelijk met als eerste doel, de laatste schakel in de bezorging klant- en webwinkelvriendelijker te maken. Met behulp hiervan kan de consument zijn aan/afwezigheid gaan afstemmen met de afleveraar. Het doel is om het aantal 'niet thuis'afleveringen hiermee te reduceren met 30%.

Het tweede doel is om het platform voor pakketvervoerders open te stellen. Doordat zij kunnen samenwerken met hun collega's en met de consument, kunnen zij een deel van de (inefficiënte) stromen in het allerlaatste stukje (buurt/straatniveau) bundelen. Het doel is om hiermee binnen 6 maanden na de start in een nieuwe buurt een 5% reductie van CO2 te realiseren. 


Technologische vernieuwing

Het idee achter het Streetwise concept is dat het zich kan onderscheiden van andere toepassingen, door alle datastromen samen te binden. De innovatie van het Streetwise concept heeft de volgende dimensies:
- Het verwerken en koppelen van de inkomende communicatie van een groot aantal webwinkels en vervoerders.
- Het ontwikkelen en implementeren van de relevante algoritmes om statistieken uit het gedrag van consumenten, vervoerders en webshops te destilleren en deze te gebruiken om de kans van levering in één keer te verhogen.
- De mogelijkheid voor de consument om in contact te treden met de werkelijke bezorger van zijn pakket.

Dit levert de volgende voordelen op:
- De communicatie met consumenten maakt ook een retourlogistiek niet alleen goedkoper maar zorgt ook daar voor een aanzienlijk C02 uitstoot reductie.
- Het overzicht van alle inkomende pakketten in een buurt maakt alternatieve bezorgmethoden mogelijk die beter inspelen op de voorkeuren van de regisseur (de consument).
- De verbinding tussen webshop en consument blijft intact gedurende het hele traject, zodat commerciële acties van de webshop gekoppeld zijn aan bijvoorbeeld het werkelijke moment van ontvangst.Projectpartners:

Populus Business Development


welcome

Almende, over 15 years of success in R&D

We are a Rotterdam-based SME, founded in 2000, conducting research and development activities in several ICT domains, ranging from healthcare to manufacturing systems. 

Our mission is to create innovative ICT solutions to empower human beings to better organize their lives in an increasingly complex world. For this purpose, we have created numerous software tools and hardware devices, which are commercialized via our daughter companies.

Currently, we are involved in several European and Dutch funded projects together with dozens of industrial and academic partners. Read more about our research and contact us for inquiries about our activity.