Asset Publisher Asset Publisher

« Back

SEDECR (NL)

SEDECR (NL)

 

Het ontwikkelen, testen en prototypen van een signalerende, alarmerende en zelflerende E-zorg matrix op basis van een geïntegreerd ICT systeem ten behoeve van de persoonsveiligheid en de zelfredzaamheid.
 
(Duration 01/2015 - 08/2019 /// Funding: EFRO (NL) )Achtergrond
 

Er worden in de (ouderen)zorg grote veranderingen doorgevoerd. Veranderingen die moeten bijdragen aan het behoud van een bereikbare, kwalitatief goede, verantwoorde en betaalbare (ouderen)zorg. Daarnaast – en misschien wel net zo belangrijk - hebben we nu en in de (nabije) toekomst te maken met nieuwe generaties ouderen, met andere verwachtingen, behoeften, mogelijkheden, eisen en wensen ten aanzien van een betekenisvol en aangenaam leven.
 
Technologie kan hierop een antwoord geven door een flinke toegevoegde waarde te bieden aan de kwaliteit, de efficiëntie en effectiviteit van de zorg en de (persoonlijke) veiligheid. De technologische innovaties in dit project focussen daarom op de twee belangrijkste thema's die de basis vormen voor goede zorg: persoonsveiligheid en de zelfredzaamheid van cliënten in de zorg. Doel

Het project 'SMART & Duurzame E-zorg Concepten Rotterdam' ontwikkelt, test en prototypt een signalerende, alarmerende en zelflerende E-zorg matrix op basis van een geïntegreerd ICT systeem ten behoeve van de persoonsveiligheid en de zelfredzaamheid.
 
De E-zorg matrix bestaat uit vijf signalerende, activerende en zelf lerende modules  (brandveiligheid, gebruik elektrische apparatuur, (vitale) lichaamsfuncties, (in)activiteit, aanwezigheid), twee internetapplicaties (hartmeting/stress, beweging/gedrag) en de bijbehorende open platform structuren samen met een neutraal ICT glasvezel netwerk. Dit totaal systeem signaleert en alarmeert zorgwerkers, mantelzorgers en cliënten over de brandveiligheid, hartmeting/stress, beweging, de aanwezigheid van de cliënt in de eigen leefomgeving en in zorginstellingen en/of revalidatiecentra.

De signalerende, alarmerende en zelf lerende systeemmatrix kan ook het gedrag van cliënten en personeel beïnvloeden door onder andere de te ontwikkelen internetapplicatie Coachingsengine en de Healthpatch van partner Sense. Het innovatieve ICT systeem kan data verwerken afkomstig van sensoren, internet applicaties en alarmeringssystemen. Dit systeem kan deze data omzetten in presenteerbars informatie ten behoeve van personeel, cliënt en mantelzorger. Ook leert het systeem via sensoren de leefstijl van een cliënt te registreren en bij afwijken is het systeem in staat te reageren en de risicovolle situaties positief te beïnvloeden.
 
Het bovenstaande doel wordt gerealiseerd door in vijf 'Living Labs' de proof of concepts te testen en middels opschaling naar prototyping en valorisatie te versnellen. Bij de fase van prototyping en valorisatie worden plusminus 100 testpersonen betrokken.Beoogde resultaat

In het project wordt een signalerend, alarmerend en zelf lerende E-zorg matrix ontwikkeld, getest en geprototyped ten behoeve van de persoonsveiligheid en zelfredzaamheid van zorg cliënten. De E-zorg matrix bestaande uit:
- één geïntegreerd ICT systeem met eenduidige protocollen;
- vijf signalerende, activerende en zelf lerende modules:
▪ brandveiligheid;
▪ gebruik elektrische apparatuur;
▪ hartmeting/stress;
▪ beweging;
▪ aanwezigheid
- twee internetapplicaties (hartmeting/stress, beweging/gedrag) met de bijbehorende open platforms en één neutraal ICT glasvezel netwerk.Projectpartners:

 

 


welcome

Almende, over 15 years of success in R&D

We are a Rotterdam-based SME, founded in 2000, conducting research and development activities in several ICT domains, ranging from healthcare to manufacturing systems. 

Our mission is to create innovative ICT solutions to empower human beings to better organize their lives in an increasingly complex world. For this purpose, we have created numerous software tools and hardware devices, which are commercialized via our daughter companies.

Currently, we are involved in several European and Dutch funded projects together with dozens of industrial and academic partners. Read more about our research and contact us for inquiries about our activity.