Asset Publisher Asset Publisher

« Back

OPSCHALER (NL)

OPSCHALER (NL)


Open Platform voor Smart data in Combinatie met Holistische Analyse Leidend tot Energie Reductie
 
(Duration 01/2016 - 12/2019 /// Funding: iDEEGO (TSE) (NL) )Achtergrond

Voor gebouweigenaren die willen investeren in energiebesparende maatregelen is het nog steeds moeilijk om een goed beeld te krijgen van de werkelijk te verwachten besparing in hun specifieke situatie. De meeste besparingsadviezen gaan uit van een genormeerd gebouwgebruik en houden geen rekening met het werkelijke gebruik. Met de komst van de slimme energiemeters komt er een groot reservoir aan werkelijke verbruiksgegevens beschikbaar. Echter, de energieverbruiksdata zoals geregistreerd door netbeheerder zijn - vanwege privacy-eisen – momenteel alleen openbaar toegankelijk na aggregatie op postcode-6 niveau en gesommeerd over een periode van enkele maanden of een jaar. Hierdoor is het maar beperkt mogelijk om deze data in te zetten om besparingsadviezen betrouwbaarder te maken en het energiegebruik en energieopwekking op verschillende schaalniveaus te optimaliseren.


Doel

Het doel van OPSCHALER is het ontwikkelen van hulpmiddelen voor huishoudens, VVE's, woningcorporaties en gemeentes om op basis van verbruiksdata uit slimme energiemeters en op basis van verbruikersinformatie de werkelijke besparingspotentiëlen in bestaande woningen beter in beeld te krijgen en zo barrières voor investeringen in energiebesparing en energiemanagement weg te nemen.


Almende's bijdrage

Almende zal zich voornamelijk bezig houden met het ontwikkelen van een agent-gebaseerde multi-level data aggregatie platform voor slimme ontsluiting van energiegebruiksdata danwel energiedata transacties.


Projectpartners:

Stichting W/E adviseurs (penvoerder)
Technische Universiteit Delft
DEMO Consultants
ENEXIS
Huygen Installatie Adviseurs BV
De Haagse Hogeschool


 

 

 

welcome

Almende, over 15 years of success in R&D

We are a Rotterdam-based SME, founded in 2000, conducting research and development activities in several ICT domains, ranging from healthcare to manufacturing systems. 

Our mission is to create innovative ICT solutions to empower human beings to better organize their lives in an increasingly complex world. For this purpose, we have created numerous software tools and hardware devices, which are commercialized via our daughter companies.

Currently, we are involved in several European and Dutch funded projects together with dozens of industrial and academic partners. Read more about our research and contact us for inquiries about our activity.